Cosmopolite 5 Cahier

€18.50

Quantity

Author:
Publisher:
Hachette
Language:
ISBN code:
9782015135830
Book Type:
Publishing year:
Page count:
Le cahier de perfectionnement de Cosmopolite 5 complète le livre de l'élève dont il suit la progression thématique. Il aborde l'ensemble des compétences et savoir-faire visés par l'apprenant de niveau C1-C2 et lui permet de s'entraîner et se perfectionner grâce à : Des activités d'enrichissement lexical ; Des activités de perfectionnement grammatical (grammaire de mots, de phrase et du discours) ; Des activités d'amélioration du style (des techniques pour s'exprimer et pour interagir) ; Des activités de compréhension écrite et orale à partir de textes variés et leur exploitation ; Des activités de production écrite et orale (des Stratégies permettant de réaliser des productions pas à pas) ; Deux épreuves complètes et corrigées du DALF C1 et C2. A la fin de l'ouvrage, un index grammatical répertorie toutes les notions traitées et un index thématique classe les mots et expressions par thèmes afin de faciliter leur réemploi. Le livret des corrigés et des transcriptions comprend des exemples complets des productions écrites et orales. Matériel pour le niveau 5 : - Un livre de l'élève avec audio et vidéos en téléchargement ; - Un cahier de perfectionnement avec audio en téléchargement ; - Un guide pédagogique téléchargeable avec des modèles de production et une épreuve DALF C1 et C2 incluant les corrigés ; - Un manuel numérique élève enrichi contenant le livre de l'élève, le cahier de perfectionnement avec les corrigés, les audio et tes vidéos associés ; - Un manuel numérique classe contenant le livre de l'élève, le cahier de perfectionnement avec les corrigés, le guide pédagogique, les audio et les vidéos associés.
------------------------------------------------------------------------
Darba burtnīca Cosmopolite 5 ar studenta grāmatu seko tematiskajai attīstībai. Tā pievēršas visām prasmēm un zināšanām, kas paredzētas C1-C2 klases skolēnam, un ļauj viņiem apmācīt un pilnveidot sevi, izmantojot: leksiskās bagātināšanas darbības; Gramatiskās uzlabošanas aktivitātes (vārdu, teikumu un runas gramatika); Stila uzlabošanas aktivitātes (runāšanas un mijiedarbības paņēmieni); Rakstiskas un mutiskas izpratnes aktivitātes, kuru pamatā ir dažādi teksti un to izmantošana; Rakstiskas un mutiskas ražošanas darbības (soli pa solim iestudējumu veidošanas stratēģijas); Divi pabeigti un laboti DALF C1 un C2 testi. Grāmatas beigās gramatiskajā rādītājā ir uzskaitīti visi aptvertie jēdzieni, un tematiskais rādītājs klasificē vārdus un izteicienus pēc tēmas, lai atvieglotu to atkārtotu izmantošanu. Atbildes atslēgas un transkripcijas bukletā ir iekļauti pilnīgi rakstisku un mutisku darbu piemēri. Materiāls 5. līmenim: - studenta grāmata ar audio un video lejupielādei; - Uzlabošanas piezīmju grāmatiņa ar audio lejupielādei; - lejupielādējams mācību ceļvedis ar ražošanas modeļiem un DALF C1 un C2 tests, ieskaitot atbildes; - bagātināta digitālā studentu rokasgrāmata, kurā ir skolēna grāmata, uzlabojumu buklets ar atbildēm, audio un ar to saistītie video; - Digitālās klases rokasgrāmata, kurā ir skolēna grāmata, uzlabojumu piezīmju grāmatiņa ar atbildēm, mācību rokasgrāmata, saistītais audio un video.

Reviews

There are yet no reviews for this product.