Rundāles pils / Restaurācija 3 daļa

€110.00

Quantity

Author:
Publisher:
Rundāles pils muzejs
Language:
Latviešu
ISBN code:
9789934888380
Book Type:
cietie vāki
Publishing year:
2021
Page count:
Rundāles pils muzejs izdevis trešo sējumu monogrāfiju sērijā par Rundāles pili – “Rundāles pils III. Restaurācija”. Tas tapis ar Borisa un Ināras Teterevu fonda un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu. Noslēdzošā sējuma autors Imants Lancmanis un līdzautore Lauma Lancmane izdevumā iepazīstina ar Rundāles pils atjaunošanu laikā no 18. gadsimta līdz mūsdienām, īpašu uzmanību veltot vērienīgajam visa pils ansambļa restaurācijas ciklam, kas ilga no 1972. līdz 2014. gadam.

Pirmais Rundāles pils monogrāfijas sējums tika izdots 2015. gadā, tas iepazīstina ar pils vēsturi. Otrais sējums (2018) rāda pili kā objektu, ļaujot veikt virtuālu ceļojumu pa telpām un apskatīt detaļas tuvplānā. Savukārt trešais monogrāfijas sējums (2021) veltīts pils ansambļa restaurācijai.

Restaurācijas norisi grāmatā detalizēti aprakstījis Dr. art. h. c. Imants Lancmanis, kurš bijis tieši iesaistīts un klātesošs visos procesos no atjaunošanas koncepcijas izstrādes pirmsākumiem līdz iekštelpu interjeru restaurācijas pabeigšanai. Grāmatas līdzautore ir Rundāles pils muzeja ilggadējā darbiniece Lauma Lancmane, viņa pils ansambļa un parka restaurācijas darbos piedalījusies kopš 1975. gada.

Imants Lancmanis secina: “Tagad, kad klajā nācis trešais un pēdējais monogrāfijas sējums, lasītājs varēs spriest, vai pieminekļa restaurācijā izvirzītie uzdevumi ir izpildīti, vai muzeja koncepcija pils atjaunošanai ir bijusi pārliecinoša. Katrā ziņā Rundāles pils savu 285. dzimšanas dienu 2021. gada 24. maijā sagaidīja ne vien ar pabeigtu restaurācijas programmu, bet arī ar īstenotu sākotnējo virsuzdevumu – atdzīvināt Kurzemes hercogu vasaras rezidences tēlu un pili piepildīt ar mākslas priekšmetiem, kas neatpaliek no hercogu laika kolekcijām.”

Grāmatas autori vēstījumu sāk ar vēsturisku atkāpi – pārskatu par iepriekšējiem centieniem saglabāt un atjaunot pili. Nodaļa veidota kā notikumu hronika, kas aptver laika posmu no 18. gadsimta līdz 1964. gadam. Savukārt pieminekļa konservācijas, restaurācijas un rekonstrukcijas procesiem grāmatā aplūkoti vairākās nodaļās atbilstoši darbu veidiem. Katrā no tām vispirms sniegts apvienojošs attiecīgās jomas restaurācijas darbu pārskats, informējot par sākotnējo stāvokli, izmantotajām tehnoloģijām, darbu izpildītājiem, darbu gaitu un rezultātu, tālāk seko atsevišķu telpu apskati, izceļot apdares specifiku un restaurācijas darbu īpatnības. Attēlos var izsekot telpu un apdares detaļu stāvoklim pirms restaurācijas, darbu procesā un pēc to pabeigšanas. Liela uzmanība pievērsta interjeru iekārtojuma koncepcijai un tās realizācijai, kas bija ļoti svarīga daļa pils atdzimšanas procesā. Sējumā ietverts arī parka, tuvākās apkārtnes un citu pils ansambļa ēku atjaunošanas apskats.

Rundāles pils muzeja direktore Laura Lūse īpašu pateicību izsaka atbalstītājiem: “Ar dāsnu Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu bija iespējams pabeigt pils interjeru restaurāciju (2010–2014) un atrādīt daudzu gadu veikumu izdevumos. Sērijas noslēdzošās grāmatas izdošanai Rundāles pils muzejs saņēma līdzfinansējumu arī no Valsts kultūrkapitāla fonda. Abu fondu atsaucība ir ļāvusi iemūžināt un publiskot nenovērtējami nozīmīgu vēstures liecību kopumu.”

Sadarbības gados Borisa un Ināras Teterevu fonds atbalstījis gan vērienīgus restaurācijas darbus, gan konferenču un zinātnisko pasākumu organizēšanu, gan monogrāfiju sērijas izdošanu. “Ir būtiski, ka ir tapusi vēsturiski nozīmīga dokumentācija, kurā iemūžināta Rundāles pils, tās vēsture un atjaunošana. Esmu pārliecināta, ka tas būs vērtīgs materiāls gan restauratoriem un mākslas vēsturniekiem, gan sabiedrībai,” pauž mecenāte Ināra Tetereva.

Monogrāfija “Rundāles pils III. Restaurācija” iznākusi 1000 eksemplāros latviešu valodā ar nodaļu kopsavilkumiem un attēlu parakstiem angļu valodā. Izdevuma māksliniece – Inese Hofmane.

Reviews

There are yet no reviews for this product.