Zinātnes valoda Stils, Teksts, Konteksts

€7.95

Daudzums

Autors:
Ražotājs:
Zinātne
Valoda:
Latviešu
ISBN kods:
9789934599118
Vāku tips:
cietie vāki
Izdošanas gads:
2021
Lapaspušu skaits:
288
Monogrāfijā ir apkopotas un izvērtētas starptautiskās un latviešu valodniecības un zinātniskās komunikācijas pētniecības atziņas par zinātnes valodu un ar to saistītajiem aspektiem, atspoguļots pētījums par latviešu zinātnisko rakstu makrostruktūru un mikrostruktūru un sniegti priekšlikumi un ieteikumi tālākajiem pētījumiem. Grāmatu veido sešas nodaļas. Pirmā nodaļa ir veltīta zinātnes valodas vispārīgiem jautājumiem –vispārlietojamās valodas un zinātnes valodas saiknes analīzei un daudzvalodīgu zinātnieku stratēģiju un taktiku izklāstam jaunu zināšanu radīšanas procesā. Šos jautājumus aplūko zinātnes valodas pētniece Kordula Meisnere (Cordula Meißner), zinātniskās komunikācijas pētnieces Mērija Džeina Karija (Mary Jane Curry) un Terēza M. Lillisa (Theresa M. Lillis). Vēl šajā nodaļā ir aplūkots diskurss par daudzvalodību zinātnē starptautiskā un Latvijas kontekstā. Otrajā nodaļā ir sniegts pārskats par latviešu zinātnes valodas izpētes attīstību no 20. gadsimta sākuma. Trešajā nodaļā ir aplūkoti zinātniskā stila jautājumi un zinātnisko tekstu klasifikāciju iespējas starptautiskajā kontekstā, kā arī apkopoti objektīvi pamatoti un projekta izstrādes laikā izveidoto latviešu zinātnisko tekstu veidu klasifikācijas ieteikumi. Ceturtajā nodaļā ir analizēta zinātniska raksta makrostruktūras specifika pa zinātņu nozarēm, balstoties uz izveidoto zinātnisko rakstu korpusu. Savukārt piektajā nodaļā, izmantojot iepriekšminēto korpusu un programmatūru AntConc, ir pētīti un aprakstīti daži zinātniska raksta mikrostruktūru aspekti un to veidojošie valodas līdzekļi. Sestajā nodaļā ir raksturotas nevēlamās atkāpes no latviešu valodas zinātniskā stila, par pamatu izmantojot iepriekšminēto tekstu korpusu. Nobeigumā ir iekļauti galvenie secinājumi un norādīti turpmākie pētījumu iespējamie virzieni gan Latvijas, gan starptautiskā kontekstā.

Monogrāfijai ir pievienota bibliogrāfija par zinātnes valodas un zinātniskās komunikācijas pētniecību angļu, krievu, latviešu, lietuviešu un vācu valodā. Izdevums būs noderīgs studējošajiem, docētājiem, pētniekiem un citiem interesentiem.  

Atsauksmes

Vēl nav neviena šīs preces apskata.