Sophie Taeuber-Arp

AKCIJA
€22.90
€19.47

Daudzums

Autors:
Medea Hoch, Bettina Kaufmann
Ražotājs:
Tate Publishing
Valoda:
angļu valoda
ISBN kods:
9781849767514
Vāku tips:
mīkstie vāki
Izdošanas gads:
2021
Lapaspušu skaits:
96
Sophie Taeuber-Arp (1889-1943) was an artist but also a dancer, designer, puppet maker, architect and editor. A true pioneer of modern art, for Taeuber-Arp, abstraction was never just an idea; it was her way of life. This 'lived abstraction' plays a large part in the exhibition as the artworks on show, many together for the first time, explore how Taueber-Arp's subversive, dissident and often revolutionary style radiated into every facet of her life and paved the way for modern artists to come.

Taeuber-Arp became a teacher after studying art and dance and later taught others how to design patterns for textiles. In the terrible wake of the first world war, European civilisation was on the brink of collapse and a group of young people were rebelling from the world of destruction around them. They themselves defined themselves as nonsensical, cynical, savage and abstract - the dadaists.

Responsible for co-founding the dada art movement, Tauber-Arp's way with colours and shapes unlocked new possibilities in art, costume and interior design. Liberated and yet ordered, radical, yet structured, Taueber-Arp's work invites us to dance within a grid, to break boundaries by following her rules. Tied so closely with dance, poetry and performance, Taueber-Arp created the perfect escapism from the troubled and violent society around her, making this publication a pertinent exploration of what it means to create ones own personal order in an increasingly unstable world.
------------------------------------------------------------------------
Sophie Taeuber-Arp (1889-1943) bija māksliniece, bet arī dejotāja, dizainere, leļļu veidotāja, arhitekte un redaktore. Patiesam modernās mākslas pionierim Taeuber-Arpas abstrakcija nekad nav bijusi tikai ideja; tas bija viņas dzīvesveids. Šai “dzīvajai abstrakcijai” ir liela nozīme izstādē, jo eksponētie mākslas darbi, daudzi kopā pirmo reizi, pēta, kā Taueber-Arpas graujošais, disidentiskais un bieži revolucionārais stils izstaroja katru viņas dzīves aspektu un iemina ceļu mūsdienu mākslinieki, kas sekoja.

Taeuber-Arp kļuva par skolotāju pēc mākslas un dejas studijām un vēlāk mācīja citiem, kā veidot rakstus tekstilizstrādājumiem. Pirmā pasaules kara šausmīgajā uzliesmojumā Eiropas civilizācija atradās uz sabrukuma robežas, un jauniešu grupa izcēlās no apkārtējās iznīcības pasaules. Viņi paši sevi definēja kā bezjēdzīgus, ciniskus, mežonīgus un abstraktus — dadaistus.

Atbildīga par dada mākslas kustības līdzdibināšanu, Tauber-Arpas veids, kā strādāt ar krāsām un formām, pavēra jaunas iespējas mākslā, kostīmu un interjera dizainā. Atbrīvots un tomēr sakārtots, radikāls, tomēr strukturēts, Taueber-Arpas darbs aicina mūs dejot režģī, pārkāpt robežas, ievērojot viņas noteikumus. Būdama tik cieši saistīta ar deju, dzeju un performanci, Taueber-Arpa radīja perfektu bēgšanu no apkārtējās nemierīgās un vardarbīgās sabiedrības, padarot šo publikāciju par piemērotu izpēti par to, ko nozīmē izveidot savu personīgo kārtību arvien nestabilākā pasaulē.

Atsauksmes

Vēl nav neviena šīs preces apskata.